Gåsebiller | ECOstyle

Gåsebiller: Har du problemer med visne pletter i græsplænen?

 • , skrevet af Nikki Lund
Gåsebiller: Har du problemer med visne pletter i græsplænen?

Er der visne pletter i græsplænen og kan du nærmest hive græsset op i store klumper? Måske du har bemærket, at der er mange fugle, som hakker i græsplænen? Så er der ret stor sandsynlighed for, at gåsebiller har indtaget din græsplæne.


Gåsebille (Phyllopertha horticola)

Familie: Torbister (Scarabaeidae).

Er der begyndt at komme store visne pletter i din græsplæne, som spreder sig? Så har du nok fået besøg af en ret upopulær gæst, nemlig gåsebillen.

Gåsebiller hører under familien af torbister, som består af ca. 30.000 arter af kompakte biller. Som larver lever torbister ofte af planterødder og de ses derfor som skadedyr i de danske haver. Det samme gælder for gåsebillen, hvis larver lever i græsplænen, hvor de spiser græsrødderne og efterlader store visne pletter.

Måske du har set de voksne gåsebiller flyve rundt på en varm dag i juni? Så har du måske bemærket, at gåsebiller minder lidt om humlebier, når de flyver rundt; de ser nemlig både tunge og langsomme ud og er ret nemme at fange. Gåsebiller elsker varme og solskin og man ser dem derfor som regel i slutningen af maj og i starten af juni, hvor de flyver rundt i sværme.

Gåsebillen har længe været et problem i Danmark, men blev for alvor udbredt og kendt i 2022, hvor den meget varme og lange sommer gjorde gåsebillen til et særdeles stort problem i de danske haver.

I denne artikel om gåsebiller kan du læse:

 • Hvordan ser gåsebiller ud?
 • Hvordan ser gåsebillelarver ud?
 • Hvor lever en gåsebille?
 • Hvor kommer gåsebiller fra?
 • Hvornår kommer gåsebiller?
 • Hvilke dyr spiser gåsebiller?
 • Gåsebille angreb.
 • Hvad kan man gøre ved gåsebiller?

hvordan ser gåsebiller ud

Hvordan ser gåsebiller ud?

Gåsebiller er langhårede og glansfulde biller med en rødbrun bagkrop. Deres hoved og forbryst er sort med et metallisk skær af grøn.  

Gåsebiller har store sorte øjne og, som de andre torbister, nogle karakteristiske antenner. Antennerne hos gåsebiller ligner lidt gafler: de er ret små og ude i enden sidder tre lameller.

hvordan ser gåsebillelarver ud

Hvordan ser gåsebillelarver ud?

Gåsebillelarver er tykke og har en C-formet krop med tydelig markeret kropsringe og tre par ben, og de ligner derfor andre torbistlarver.  

De unge nyudklækkede gåsebillelarver er små, grålige og mere hårde i det og kan være svære at finde. Når gåsebillelarverne bliver ældre, får de opbygget et godt fedtlag og bliver større og mere hvide.  

De ældre larver kan blive op til 2 cm og kendes på deres lysegrå bagkrop, opsvulmede forkrop og deres brune hoved.

Hvor lever en gåsebille?

Gåsebiller findes i store dele af Europa, men er mest udbredte på sandholdig og kalkholdig jord. Gåsebiller foretrækker åbne og tørre områder med sol og elsker derfor områder som enge, overdrev og græsplæner.

Hvor kommer gåsebiller fra?

Gåsebiller kan flyve langt i sin jagt på føde og når de skal lægge æg - helt op til 4 km fra det sted, de selv er blevet udklækket. Under de rigtige forhold kan gåsebiller derfor sprede sig hurtigt til omkringliggende græsplæner.  

Gåsebiller foretrækker at lægge sine æg i tørre områder. Har din græsplæne været meget tør og måske endda ramt af tørke, er der derfor større risiko for, at den bliver angrebet af gåsebiller.

hvornår kommer der gåsebiller

Hvornår kommer gåsebiller?

Gåsebiller bliver først aktive, når temperaturen overstiger 13-15 grader og vi ser dem derfor først i Danmark fra midt i maj, men det kan dog variere alt efter vejret.  

Parringen finder sted sidst i maj / starten af juni og oftest om natten. Når en gåsebille-hun er blevet befrugtet af en han, graver hun sig ned i jorden (helst sandet) om dagen og lægger de fleste af sine æg i en klump i de øverste 5-6 cm af muldlaget. Så graver hun sig op og fortsætter med at spise blade og blomster, hvorefter hun graver sig ned endnu engang for at lægge flere æg.  

Efter 3-5 uger udklækkes æggene til gåsebillelarver. Gåsebillelarverne gennemgår 3 stadier, før de bliver til gåsebiller.  

 1. I første stadie spreder gåsebillelarverne sig i muldjorden og lever primært af dødt organisk materiale.
 2. I andet stadie begynder gåsebillelarverne at blive et problem, da de nu er blevet så store, at de spiser af de fine græsrødder.  
 3. I tredje stadie gør gåsebillelarverne for alvor skade på græsplænen. Nu er gåsebillelarverne nemlig blevet så store, at de kan gnave græsrødderne helt over.

Gåsebillelarver lever af rødder fra både urteplanter og stauder, men deres helt store favorit er græsrødder. Du kan derfor være uheldig at finde visne eller bare pletter i græsplænen i august og september måned.  

I slutningen af oktober graver gåsebillelarverne sig længere ned i jorden, hvor de overvintrer indtil næste april, hvor de igen graver sig længere op i jordlaget til rodzonen. Her forpupper de sig og udklækker til gåsebiller, hvorefter livscyklussen starter forfra for de nye biller.  

Man kan læse mange steder, at en sommer med mange gåsebiller betyder, at sommeren fire år senere også kommer til at indeholde mange gåsebiller. Det skyldes, at mange torbistlarver har en udviklingstid på fire år. På vores breddegrader er det dog normalt, at gåsebillens larveudvikling kun tager 1 år. Derfor har vi i Danmark normalt en generation gåsebiller om året.  

Hvilke dyr spiser gåsebiller?

Gåsebiller har mange naturlige fjender og blandt dyr, der spiser gåsebiller, finder du bl.a. fugle, edderkopper, spidsmus, skolopendre, krybdyr, løbebiller og padder.  

Dyr, der spiser gåsebillelarver, er særligt stærefugle og krager. Har du mange krage og stærefugle, der går og hakker i dine græsplæne, er det som regel det første tegn på, at du har gåsebillelarver i græsplænen.

visne pletter i græsplænen kan være gåsebille angreb

Gåsebille angreb

De voksne gåsebiller lever af blade fra løvtræer, frugttræer og blomsterbuske. Ind i mellem kan de også spise blomster, som fx roser. Finder du små uregelmæssige huller i bladene, kan det være en gåsebille, der har været på spil. Deres gnaveri er ofte ubetydelig og de voksne gåsebiller gør derfor sjældent direkte skade i haven. Det er kun, hvis gåsebillerne optræder i store mængder, at de kan beskadige løvet på træer og buske.  

De egentlige skadevoldere er derimod gåsebillens larver, som ødelægger din flotte grønne græsplæne, når de gnaver græsrødderne over.  

Gåsebillelarverne ødelægger også græsplænen indirekte, når de tiltrækker fugle, som spiser dem. Fuglene hakker og roder nemlig græsplænen igennem i deres jagt på larverne. Fuglenes hakken kan forværre de skader, som larverne allerede har påført græsplænen, men selvom fuglene gør skaden værre, er det dog en god idé at lade dem fortsætte. På den måde hjælper fuglene dig nemlig af med gåsebillelarverne og reducerer antallet af biller til næste år.

hvad kan man gøre ved gåsebiller

Hvad kan man gøre ved gåsebiller?

Tiltræk gåsebillens naturlige fjender  

Ved at plante insektvenlige planter i din have, kan du øge bestanden af rovinsekter, som kan hjælpe dig med at holde gåsebillerne nede. Du kan også gøre haven mere attraktiv for fugle, særligt stære, ved fx at sætte et par stærekasser op.  

Bekæmp gåsebiller med nematoder  

Vand nematoder ud ved og omkring angrebne planter. Nematoder er 100% naturlig og biologisk bekæmpelse. Nematoderne inficerer gåsebillelarver med bakterier, som de ikke kan tåle og dør af.  

Forbedr jorden i din have  

Er din jord meget sandet, er den mest effektive forebyggelsesmetode mod gåsebiller at forbedre jorden. Sandet jord holder dårligt på fugtigheden, hvilket gør det til et godt sted for gåsebiller at lægge æg. Forbedr jorden med 1-2 cm topdressing af velomsat kompost (også kaldet harpet). Tilføjer du harpet til sandet jord, kan du opbygge indholdet at humus, som gør, at jorden bedre kan holde på fugtigheden og derved bliver et mindre tiltrækkende sted for gåsebiller at lægge æg.

Klar til mere inspiration?

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account