Bladlus | ECOstyle

Bladlus: Er dine planter fyldt med bladlus?

  • , skrevet af Nikki Lund
bladlus i planter

Bladlus kommer hvert eneste år, men hvorfor? Hvad gør man med bladlus? Og hvordan undgår man bladlus i planter i første omgang? Find ud af det lige her.


Bladlus (Aphidoidea)

Overfamilie: Aphididae og Phylloxeroidea.

De fleste haveejere har oplevet, at have planterne helt sat til med bladlus. De små primitive insekter er kendt af mange som en stor plage i haverne, hvor de i kæmpe antal kan besætte både planter og træer.

Der findes mange forskellige arter af bladlus og i Danmark alene har vi 460 forskellige arter. Nogle bladlus kan være store, andre små og nogle kan være grønne, sorte eller prikket. De forskellige bladlusarter adskiller sig både i udseende, livscyklus, valg af værtsplante, samt hvor på planten de foretrækker at leve.

Bladlus er meget artsspecifikke og lever derfor ofte kun på én bestemt planteart. Derfor er bladlus også ofte navngivet efter den værtsplante, de sidder på. Eksempler er Rønne-bladlusen, der sidder under rønneblade, Egegrensbladlus, som sidder på egegrene og Hyldebladlus, som sidder på stængler eller undersiden af bladene på hyld.

I denne artikel om bladlus kan du læse:

  • Hvordan ser bladlus ud?
  • Hvor lever bladlus?
  • Hvordan spreder bladlus sig?
  • Spiser mariehøns bladlus?
  • Bladlus skader.
  • Hvad gør man ved bladlus?

Hvordan ser bladlus ud?

Bladlus er næbmundede insekter, som kan blive mellem 0,5 - 6 mm store. De har fem eller seksleddede antenner og toleddede fødder.  

Bladlus spiser og lever af plantesaften, som de suger ud af planten med en snabel på undersiden af hovedet.  

På ryggen har de fleste bladlus rygrør, som de bruger til at udskille alarmstoffer (også kaldet feromoner) i form af gule dråber væske. De gule dråber udskilles, når bladlusen enten bliver angrebet eller forskrækket. Alarmstofferne har ingen beskyttende effekt overfor bladlusen, men den advarer andre bladlus, så de kan flygte. Når bladlus flygter, gør de det ved at lade sig falde ned fra stænglen, grenen eller bladet de sidder på.  

På den måde sikrer den angrebede bladlus at videreføre sine gener til næste generationer. Dens gener er nemlig identiske med dens søskende, som den lige har advaret og dermed reddet.

Hvor lever bladlus?

Alt efter arten lever bladlus på diverse træer og planter. Det er meget let at se, når en plante er angrebet af bladlus: stænglerne er mere eller mindre dækkede af de små insekter, bladene bliver klistrede og glinsende eller krøller sammen.  

Det klistrede stads, som bladlus udskiller, er deres afføring og er meget sukkerholdig. Det skyldes, at den plantesaft, de suger fra planten, indeholder meget sukker og meget lidt protein. Da bladlusene har mest brug for protein, ryger en masse sukker ud igen med deres afføring.

Hvordan spreder bladlus sig?

Du har måske undret dig over, hvor bladlus kommer fra? Det kan nemlig virke som om, at de dukker op ud af det blå.  

Hun bladlus er ofte vingeløse. De sidder hele deres liv (ca. 3 uger) på den samme plante med snablen direkte nede i et af plantens sirør. Her sidder de og føder døtre efter døtre, som så føder døtre efter døtre. Det specielle ved bladlusens fødsler er, at de sker uden befrugtning fra en han og er derfor kaldet jomfrufødsler. Genetisk set er døtrene derfor kopier af deres mødre.  

Som udgangspunkt fødes alle døtrene uden vinger, men når pladsen på bladet eller stænglen bliver for trang, danner de unge bladlus (nymferne) hormoner, som får dem til at udvikle vinger. På den måde kan bladlus sprede sig ved at flyve videre til nye planter, hvor de danner nye populationer.  

Overvintrer bladlus? Som udgangspunkt overlever bladlus ikke vinteren, men for at sikre artens overlevelse det efterfølgende år gør de noget smart. Hen på efteråret begynder hunnerne nemlig at føde hanner og æglæggende hunner. Hannerne befrugter hunnerne, som efterfølgende lægger befrugtede æg, som overvintrer. Til foråret udklækkes nye vingeløse bladlus hunner, som på ny starter med at føde døtre efter døtre og så videre.

spiser mariehøns bladlus

Spiser mariehøns bladlus?

Bladlus har mange naturlige fjender.  

Både snyltehvepselarver, mider, svirreflue larver, galmyglarver og mariehøns spiser bladlus. Nogle gange i så stor stil, at de kan udrydde en hel koloni.  

Men bladlus har også venner.  

Myrer er helt vilde med den søde afføring, som bladlus udskiller. Derfor lever de sammen i symbiose (et samarbejde), hvor myrerne beskytter bladlusene i bytte for den sukkerholdige substans. Derfor ser man også ofte myrer, hvis man har problemer med bladlus.

Bladlus skader

Mange have- og drivhusejere er godt trætte af bladlus. I løbet af kort tid kan de nemlig indtage haven og påvirke planternes vækst.  

Bladlusenes afføring tiltrækker ikke kun myrer, men også svampe, som dækker bladene til og derved skygger for sollyset. Så kan bladene ikke lave fotosyntese, som er vigtigt for plantens vækst. Selve plantevævet tager dog ikke skade.  

Bladlus er desuden meget glade for knopper og skud. Det er nemlig her, at koncentrationen af næring er størst. Når bladlusene angriber knopper og skud, kan det medføre deforme og krøllede skud og knopper og i værste tilfælde stoppe skudvæksten helt.

hvad gør man ved bladlus

Hvad gør man ved bladlus?

Bladlus kommer hvert år og du bliver derfor aldrig helt fri for dem. Du kan dog gøre flere ting for at forebygge og minimere bladlus i planter.  

Få 6 gode råd mod bladlus i dine planter. Uanset om du er til forebyggelse eller gerne vil bekæmpe bladlusene, har vi samlet de mest effektive og lovlige metoder, du kan gøre brug af.

klar til mere inspiration?

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account