Husmår | ECOstyle

Husmår: En del af mårfamilien

 • , skrevet af Nikki Lund
mårfamilien

Har du fået uønsket besøg af en mår? Læs med og lær, hvad er forskellen på mår og mårhund, samt hvordan du bliver fri for mårens ødelæggelser.


Husmår (Martes foina)

Familie: Mustelidae (mårfamilien).

Rumsterer det på loftet? Hvis det ikke er mus eller rotter, ja så er det højst sandsynligt husmåren, der er flyttet ind.

Det lille brune rovdyr kan flytte ind både i parcelhuset og sommerhuset og kan være svær at komme af med igen. Til mårfamilien hører der en sky fætter til. Nemlig skovmåren, som den ind i mellem forveksles med. Skovmåren bor dog, som navnet antyder, ude i skoven og er ikke glad for mennesker. Derfor er det somregel altid husmåren, der er synderen, hvis du har fået mår på loftet.

Skovmåren er desuden truet og kan kendes på en gullig plet på halsen.

I denne artikel om husmår kan du læse:

 • Husmårens levesteder.
 • Husmårens udseende.
 • Hvad er forskellen på husmår og mårhund?
 • Rolle i økosystemet.
 • Adfærd for husmår.
 • Husmår unger.
 • Tegn på husmår.
 • Er det mår eller rotter?
 • Sådan ser du, om det er husmår afføring.
 • Sådan kommer du af med husmår.

Husmårens levesteder

Husmåren findes i det meste af Danmark på nær nogle af øerne, fx Bornholm og Anholt. Den findes også i store dele af Europa, men Danmark er dens nordligste grænse. Det betyder, at Danmark er det eneste land i Skandinavien, hvor husmåren lever.  

Den foretrækker at leve i småskove, i det åbne landbrugsland og i bebyggede områder. Du støder derfor ofte på den i landsbyer, villakvarterer og sommerhusområder, hvor den flytter ind på loftet.  

Husmåren er nataktiv, så den sover om dagen. Dens opholdssted om dagen er skiftende og kan fx være en rovfugle- eller egernrede, en halmstak, et hult træ, en efterladt rævegrav eller en brændestabel.

mårfamilien husmår

Husmårens udseende

Husmåren er et lille rovdyr, der vejer ca. 1-2 kg. og måler ca. 45 cm fra snudespids til halerod. Den har en busket hale på ca. 25 cm.  

Husmåren har en mørk brunlig pels, som består af to lag. Det inderste lag er inderulden, som har en lys farve, mens det yderste lag består af dækhår, der er mørkebrune. Forrest på husmårens hals er pelsen hvid. Husmårens hvide halsplet kan variere i form og størrelse og kan sagtens gå ned på forbenene.  

Du kan kende forskel på husmår og skovmår ved at kigge på halspletten, samt deres snude. Mens husmårens halsplet er hvid, er skovmårens nemlig gullig. Derudover har husmåren en lys snude, mens skovmårens er sort.

Mårhund

Hvad er forskellen på husmår og mårhund?

Mårhund og husmår har ikke meget andet tilfælles end deres navn.  

Som du kan se på billederne, ligner mårhund og husmår ikke engang hinanden. Mårhunden ligner mest af alt en krydsning af en vaskebjørn og en grævling. En mårhund er også et noget større krapyl end husmåren, da den vejer helt op til 10 kg. i forhold til husmårens beskedne 1-2 kg. Den er dog heller ikke en del af mårfamilien.  

Modsat husmåren prøver mårhunden helst at undgå mennesker og foretrækker at bo i fugtige områder nær vand.  

Det er derfor meget nemt at kende forskel på husmår og mårhunde.  

Rolle i økosystemet

Husmår lever primært af smågnavere. Markmus især og småfugle, samt fugleæg. De kan dog også tage lidt større dyr, som harer og muldvarpe, samt mindre dyr, som frøer og insekter. Derudover lever de også af frugt og ådsler. Husmåren er desuden berygtet for at gå i hønsegården og tage høns.

Adfærd for husmår

Husmåren er en god klatrer, men kan ikke springe fra træ til træ ligesom skovmåren. Den kan dog godt hoppe op på taget af et hus fra træer, der står tæt på huset. Den kommer ind i huset gennem løse tagsten eller vindskeder. På huse med stråtag kan den komme ind ved at gnave huller i stråtaget. På jorden bevæger den sig primært i spring.  

Udenfor parrings- og ynglesæsonen lever husmåren alene og er derfor et solitært dyr. De er også meget territoriale og forsvarer deres territorie mod andre individer af samme køn. Husmår-hannens territorie er dog ofte større og kan overlappe med flere hunners.

mår unger

Husmår unger

Som faktisk kaldes husmår hvalpe.  

Husmår parrer sig i sommerperioden fra juli - august måned.  

Hunnen har dog forlænget drægtighed, hvilket betyder, at æggene går i et hvilestadium i livmoderen, efter de er blevet befrugtet. Først i februar - marts måned sætter de sig fast på livmodervæggen for at udvikles. Forsterudviklingen tager omkring en måned og hunnen føder typisk et kuld på 2-4 husmår unger / hvalpe i starten af april.  

Husmår unger / hvalpe har det med at søge tilbage til deres fødested som voksne. Det vil sige, at hvis en husmår unge / hvalp fx bliver født på dit loft, er der meget stor sandsynlighed for, at du vil have et vedvarende mår problem, da den som voksen vil forsøge at vende tilbage til dit loft igen.

Tegn på husmår

Du er som regel ikke i tvivl, hvis du har fået besøg af dette berygtede medlem af mårfamilien. De laver nemlig en voldsom larm på loftet og spreder en ubehagelig lugt af urin og husmår afføring, eller fra ådsler de slæber med ind.  

Men hvordan kommer måren ind? Husmåren kan komme ind på mange måder. Det kan være igennem et hul ved en vindskede eller skotrene. Ved en kvist eller en tagrende. En tagsten, der sidder skævt eller gennem ventilationskanalen, hvis der ikke er trådgitter. Husmåren kan sno sig og komme igennem selv små huller på størrelse med et hønseæg.  

Hvis husmåren ikke gør skade på huset, kan du godt lade den blive boende. Den kan dog være meget generende, når den larmer om natten og spreder dårlig lugt på loftet med sin husmår afføring. Dog er der en fordel ved at lade den blive boende: med en husmår er du rimelig sikker på, at du ikke får rotter.

Er det mår eller rotter? Sådan ser du, om det er husmår afføring:

Det kan være svært at bedømme, om det er mår eller rotter, der er flyttet ind på loftet. Du kan dog se det på deres ekskrementer.  

Husmår afføring indeholder nemlig hår, fjer og knoglerester og er 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke. Derudover vil den ofte udvælge et hjørne på loftet, som den bruger som "toilet", hvor husmår afføring vil ophobe sig over tid. Rottens ekskrementer er i stedet noget mindre og ligger spredt overalt.

Sådan kommer du af med husmår

Luk huller af  

Den nemmeste måde at sikre dit hus mod husmår, er ved at sørge for, at den ikke kommer ind i første omgang. Sørg derfor for at lukke alle huller, som er på størrelse med et hønseæg eller større. Du kan fx bruge stålnet eller ståluld.  

Mår-sikr træer og nedløbsrør  

Husmåren bruger ofte et træ til at springe over på dit hus fra eller kravler op ad dit nedløbsrør. Det er derfor en god idé at mårsikre træer tættest på huset ved at sætte et omvendt kræmmerhus af hønsenet rundt om stammen. Det samme kan du gøre ved nedløbsrøret, så måren ikke kan bruge det som adgangsvej.  

Skræm væk med musik  

Husmåren er ikke glad for støj. Du kan derfor prøve at sætte en radio på loftet, der spiller høj musik. Sørg for, at radioen ikke spiller konstant hele dagen og natten. Ellers risikerer du, at husmåren bare vænner sig til støjen.  

Skræm væk med lys  

Husmåren er nataktiv og foretrækker derfor, at der er mørkt. Du kan derfor prøve at sætte elektrisk lys på loftet og lade det være tændt om natten.  

Skræm måren væk med duftposer  

Har du problemer med mår, kan du skræmme dem væk med 100% naturlige duftposer. MårFri duftposer dufter af fremmede rovdyr, som gør måren utryg og den vil derfor forsøge at undgå området fremover.  

Skræm måren væk, inden den flytter ind  

Den bedste måde at blive fri for måren, er ved at sørge for, den ikke flytter ind i første omgang. Med ECOstyle ultralydsskræmmer kan du holde måren på afstand.

Klar til mere inspiration?

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account