Mos i græsplæne | ECOstyle

Mos: Har du mos i haven?

  • , skrevet af Nikki Lund
Mos i haven

Mos findes mange steder i din have. Det er typisk kendt for at være et problem i græsplænen, men ses også på træer og fliser samt mellem fliserne. Mos er flot stedsegrønt og breder sig især på tider og steder, hvor andre planter ikke trives.


Mos er ikke bare mos

Række: Bryofyta.

Kender du det? Den flotte grønne græsplæne er i løbet af efteråret og vinteren blevet til en rigtig mosplæne.

Mos er den betegnelse vi bruger for de primitive små planter, som vi ser vokse i græsplænen, på sten og på træer, men videnskabeligt kendes de som bryofytter. Bryofytter inddeles i tre grupper: ægte mosser, hornkapsler og levermosser. Dem vi oftest ser i græsplænen, hører under ægte mosser.

Der findes mange forskellige arter af mosser - mere end 500 i Danmark! En af dem vi kan støde på i græsplænen, er plæne-kransemos.

I denne artikel om mos i plænen kan du læse:

  • Sådan ser mos i plænen ud.
  • Levesteder for mos.
  • Adfærd for mos (heriblandt mos i græsplæne).
  • Rolle i økosystemet.
  • Sådan kommer du af med mos i plænen.

Mos i græsplæne

Sådan ser mos i plænen ud

Har du eller har du haft mos i plænen, så ser dette syn nok meget bekendt ud.  

Mos i sig selv er stedsegrønne planter uden rødder. Den enkelte plante bliver ikke så høj eller så stor, fordi de manglende rødder gør, at de ikke kan transportere vand og næringsstoffer rundt i planten.  

Du ser ofte mos ligge som et fløjlsblødt tæppe, der dækker store arealer i græsplænen, i skovbunden, på træer eller sten.  

På lang afstand ser mos ens ud, men når du kommer tæt på, kan du se, at de varierer i form, farvenuance og størrelse.

Levesteder for mos

Mos foretrækker at leve, hvor der er fugtigt og skygge og trives især i efteråret og i de milde vintre.  

De kan derfor også finde levesteder mange forskellige steder i naturen og ofte lever de forskellige arter på forskellige steder. Du kan derfor finde mos rigtig mange steder på din vej. Både i skoven på sten, træer og i skovbunden, på heder, moser, græsland (herunder mos i græsplæne), strandenge, langs vandløb og næringsfattige søer, ja næsten alle vegne.

Adfærd for mos (heriblandt mos i græsplæne)

Mosser har ingen rødder som andre planter. Derfor optager de al næring og vand over bladene.  

Mosser kan formere sig seksuelt. Den seksuelle formering sker via frigivelse af sporer. Sporerne frigives fra en han-plante og bliver transporteret til en hun-plante af regn eller insekter. Sporerne indeholder sæd, som befrugter hun-planten.  

Aseksuel formering, som også kaldes vegetativ formering, sker via fragmentering. Det betyder, at der vokser en ny plante ud af et stykke fra en gammel plante. Fragtmentering kan eksempelvis ske ved, at du træder på mos i plænen og der brækker et stykke af. Fra det afbrækkede stykke vokser nu en ny mosplante.

Mos i haven sådan gør du

Rolle i økosystemet

Der findes ca. 22.000 arter af mosser på verdensplan. De er rigtig vigtige for Jordens økosystemer og bidrager med gode levesteder for eksempelvis insekter og svampe.  

Mosser har også eksisteret i mange år. Faktisk er de en slags ur-planter. De er nemlig nogle af de første nulevende planter, som tilpassede sig et liv på land for ikke mindre end 400 millioner år siden.  Selvom mos kan være dejligt blødt at træde på, hører planten dog for mange ikke hjemme i græsplænen.Der findes ca. 22.000 arter af mosser på verdensplan. De er rigtig vigtige for Jordens økosystemer og bidrager med gode levesteder for eksempelvis insekter og svampe.  Mosser har også eksisteret i mange år. Faktisk er de en slags ur-planter. De er nemlig nogle af de første nulevende planter, som tilpassede sig et liv på land for ikke mindre end 400 millioner år siden.  

Selvom mos kan være dejligt blødt at træde på, hører planten dog for mange ikke hjemme i græsplænen.

Sådan kommer du af med mos i plænen

Mos er flot, men er du som de fleste andre haveejere, så er mos i græsplænen ikke ønsket. Mos hæmmer græsset, så det ikke kan brede sig og blive til den flotte grønne, tætte og slidstærke plæne, som du gerne vil have.  

Er du træt af mos i græsplænen? Så har vi samlet 6 gode råd til plænen til dig.

klar til mere inspiration?

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account