Betingelser til ECOstyle havestøtte

Betingelser til ECOstyle havestøtte

Hvornår kan du deltage?  

ECOstyle A/S støtter en havedrøm med kr. 15.000,- og du kan indsende ansøgning om støtte til dit projekt fra d. 28. juni 2024 til og med d. 6. oktober 2024.  

Hvem kan deltage?  

Du skal være fyldt 18 år og bosiddende i Danmark for at kunne deltage. Projektet skal desuden udføres i Danmark. Der kan kun modtages støtte til ét haveprojekt per husstand. ECOstyle A/S forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på modtageren af ECOstyle havestøtte og frasortere deltagere under 18 år. Ansatte i ECOstyle A/S kan ikke deltage.  

Sådan deltager du:  

Udfyld formularen (eller send en e-mail til marketing@ecostyle.dk) med dit navn og beskrivelse af dit projekt. Ved indsendelse af ansøgning accepterer du at modtage nyhedsbrev fra ECOstyle A/S. Du kan kun indsende dit haveprojekt én gang. For at kunne modtage støtte, skal dit haveprojekt:  

  • Være kreativt.
  • Have en bæredygtig vinkel - fx mere hjemmedyrket mad, flere planter til insekterne, opsamling og brug af regnvand m.m.

Det er et krav, at modtageren af ECOstyle havestøtte har retten til at udføre projektet på området. Er det fx et område på en institution, skal der være en godkendelse til udførelse af projektet fra institutionens ledelse. Godkendelsen behøver ikke at være indsendt samtidig med ansøgning til havestøtte.  

Alle ansøgere til ECOstyle havestøtte accepterer, at ECOstyle er berettiget til frit og uden særskilt vederlag at anvende oplysninger om de deltagende projekter og modtagerne af havestøtte til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form. Modtager af havestøtten accepterer desuden ved indsendelse af ansøgning, at ECOstyle er medvirkende på selve dagen, hvor haveprojektets sidste del udføres, og at der tages billeder og videoer af projektets forløb, herunder modtageren, som vil blive brugt til reklame og markedsføring. Modtager af havestøtten skal underskrive en samtykkeerklæring, der giver ECOstyle ret til brug af materiale fra projektet, inklusiv billede/video af modtageren, både før, under og efter projektet er udført.  

Størrelse på havestøtte  

ECOstyle støtter et haveprojekt med maks kr. 15.000,- inkl. moms. For haveprojektet gælder, at kr. 10.000,- er til indkøb af materialer til haveprojektet og kr. 5.000,- er til en havemand/anlægsgartner. Beløbet udbetales ikke kontant eller som gavekort. ECOstyle betaler de ønskede materialer jf. aftale med modtageren af havestøtte. Materialeliste udarbejdes af modtageren og har en maks værdi á kr. 10.000,-. Modtageren oplyser hos hvilken forhandler, materialerne skal købes og ECOstyle afregner materialerne direkte med forhandleren. Der kan kun købes ind hos en enkelt forhandler. Gevinstafgift betales af ECOstyle.  

Udvælgelse og offentliggørelse  

Når ansøgningsfristen d. 6. oktober 2024 er udløbet, udvælges 3 haveprojekter som finalister. ECOstyle A/S vælger finalisterne ud fra, at projektet er kreativt, har en bæredygtig vinkel og kan inspirere andre haveejere. Det er blandt finalisterne, at modtageren af havestøtten findes. Finalisterne bliver kontaktet på den e-mail, der er angivet i ansøgningen og har 3 dage til at svare tilbage. Hører ECOstyle ikke fra den enkelte finalist inden for 3 dage, udvælges en ny finalist.  

Modtageren af havestøtten findes ved afstemning. I perioden d. 14. oktober 2024 til og med d. 31. oktober 2024 vil det være muligt at stemme på haveprojekterne. Det haveprojekt, der får flest stemmer, modtager ECOstyle havestøtte.  

ECOstyle A/S kontakter modtageren af ECOstyle havestøtte pr. telefon d. 1. november 2024 og det videre forløb aftales. Har modtageren ikke svaret på ECOstyle's henvendelse efter 5 dage senest d. 6. november 2024, bortfalder gevinsten og en ny modtager findes.  

Modtageren udarbejder en materialeliste, samt butik hvor materialerne ønskes fra. ECOstyle A/S står for betaling af materialerne og sammen med modtageren aftales en dag i foråret 2025, hvor projektet sættes i gang.  

Minimum én medarbejder fra ECOstyle A/S er fysisk tilstede i forbindelse med udførelse af haveprojektets afsluttende del. ECOstyle medarbejderne er hverken anlægsgartnere eller håndværkere, men hjælper gerne, hvor det er muligt. Medarbejderne tager billeder og videoer af projektets forløb, som vil blive brugt til markedsføring. Det tilstræbes, at forarbejde er udført og at projektet kan fuldføres på den dag, hvor ECOstyle deltager i projektet. Er projektet, mod forventning, ikke færdigt på en enkelt dag, aftales en dag, hvor projektet er færdigt og hvor ECOstyle medarbejderne kan komme for at tage billede/video af det færdige haveprojekt.  

Modtagere af ECOstyle havestøtte bliver offentliggjort på ECOstyle's hjemmeside og ECOstyle's egne sociale medier senest d. 8. november 2024.  

Generelle betingelser  

ECOstyle forbeholder sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse støtte til et haveprojekt på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på www.ecostyle.dk.  

ECOstyle ønsker at kunne vise projektet frem løbende (fx hvert år), og derfor slettes oplysninger om modtagere af havestøtte ikke, medmindre deltagerne specifikt beder om det. Personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart.  

Ved indsendelse af ansøgning til ECOstyle havestøtte er deltageren indforstået med betingelserne som ovenfor anført.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account