Problemer med meldug? | ECOstyle

Meldug: Har du problemer med meldug?

  • , skrevet af Nikki Lund
meldug

Meldug er en meget udbredt svampesygdom, som angriber roser, æbler, agurk og mange andre planter i hjemmet og haven.


Meldug-svampe

Familie: Erysiphaceae.

De fleste forbinder svampe med de små finurlige gevækster, der vokser i skovbunden, i græsplænen og på træer hvert efterår.

De findes i mange forskellige former, farver og størrelser. Nogle er endda så mikroskopiske, at vi næsten ikke lægger mærke til dem. Nogle svampe er også parasitiske. Det betyder, at de lever på en vært, som de udnytter for næring. Det har en negativ effekt på værten. Et eksempel på sådan en svamp er meldug-svamp, også kendt som meldug.

Meldug er en familie af parasitiske svampe, som lever på forskellige planter, buske og træer. Den er en almindelig plantesygdom at finde i haven.

Der findes mange arter af meldug-svampe, som er forskellige i både udseende og levevis. Meldug er ofte opkaldt efter deres værtsplante, da de er artsspecifikke. Det vil sige, at de kun lever på én bestemt planteart. Et eksempel er æblemeldug, der, som navnet antyder, angriber æbletræer og ikke kan angribe en agurkplante og omvendt.

I denne artikel om meldug kan du læse:

  • Hvordan ser meldug ud?
  • Levesteder for meldug.
  • Spredning af meldug.
  • Menneskelig relation til meldug.
  • Sådan forebygger du meldug.

meldug-svampesygdom

Hvordan ser meldug ud?

Meldug ligger på bladets overflade som en støvet melagtig belægning. Den er ofte hvid, men andre farver kan også forekomme. Meldug er derfor ret nem at genkende.

Levesteder for meldug

Meldug lever primært på blade og stilke på diverse planter i haven, i den vilde natur, men også i hjemmet.

Nogle af de planter, man finder meldug på i haven, er æbletræer, egetræer, stikkelsbær- og solbærbuske, rosenbuske, squash-, agurk-, tomat- og jordbærplanter, samt vinstokke.

Spredning af meldug

Meldug er en obligat parasit. Det betyder, at den kun kan leve og formere sig, når den sidder på en levende værtsplante.  

Meldug danner et netværk af hyfer, som ligner en forgrening af tråde. Hyferne sendes ned i plantevævet og bruges til at opsuge næring fra planten. Udover at suge næring fra planten, hæmmer meldug også plantens fotosyntese og skaber deforme og svage skud.  

Det er i foråret og forsommeren, når planterne springer ud, at meldug angriber.  

Hele vinteren har den ligget godt gemt og beskyttet i små tykvæggede sporehuse, kaldet kleistotecier. Kleistotecier er kønnede frugtlegemer, som dannes sidst på sommeren på gamle knopper, skud og nedfaldne blade. De har lange finurlige fangarme, som gør, at de lettere fanges af vinden, som bærer dem videre til nye værtsplanter.  

Inde i frugtlegemerne er der sporehuse (asci), hvor der dannes svampesporer (ascosporer). Når foråret atter kommer og planten springer ud, frigives svampesporer, der på ny kan angribe planter. Sporerne bliver både dannet og frigivet løbende gennem hele sommerperioden. På den måde spreder meldug sig til flere planter.

Menneskelig relation til meldug

Meldug kan angribe planter i både hjem og have. Det er særligt planter med kalkmangel, samt erstatningsskud (efter beskæring), der er ekstra udsatte overfor meldug.  

På grund af dens parasitiske opførsel kan meldug hæmme plantens skudvækst og få den til at se svækket og trist ud. Meldug slår dog sjældent planten ihjel, men svampen kan sagtens ødelægge de spiselige afgrøder.

forebyg meldug

Sådan forebygger du meldug

Vælg modstandsdygtige planter  

Du kan mindske risikoen for meldug betydeligt ved at vælge modstandsdygtige planter. Gode sorter kan fx være Gisselfeld, Allgold og Peace roser, samt Gråsten og Ingrid Marie æbler.  

Undgå at overgøde  

Hvis du vil forebygge meldug yderligere, skal du undgå at overgøde dine planter og helst bruge gødning med lavt kvælstof (N) indhold. Brug i stedet kompost eller organisk gødning, der er 100% naturlig og har et lavere kvælstof (N) niveau.  

Sørg for at sprede kalk  

Som tidligere nævnt, er det særligt planter med kalkmangel, der er ekstra udsatte overfor meldug. Du kan derfor minimere risikoen for meldug ved at sørge for, at dine planter har kalk nok.  

Undgå vinterbeskæring  

Forebyg meldug ved at undgå at beskære dine planter om vinteren. De er nemlig ekstra udsatte på det tidspunkt. Beskær i stedet i foråret eller om efteråret.  

Forebyg med SvampeFri  

SvampeFri hjælper dig med at forebygge meldug i fx prydplanter og kernefrugt. Sprøjt SvampeFri blandingen på de planter, du ønsker at beskytte og sørg for at være grundig.  

Undgå at dine planter tørrer ud  

Meldug angriber særligt planter, der har tørstet efter vand i længere tid. Sørg derfor for at få vandet dine planter grundigt, når de trænger. Går der længere tid uden regn, er det derfor en god idé at komme ud med vandkanden.  

Fjern angrebne dele  

Du kan forhindre meldug i at sprede sig yderligere ved at fjerne angrebne dele. Her gælder det om at være grundig, så meldug ikke blusser op igen. Undgå at smide inficerede plantedele i komposten. Ellers kan svampesporerne sprede sig med luften igen.

Klar til mere inspiration?

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account