Havens liv: Biodiversitet i haven

insektvenlige-planter-blomster-insekter-i-haven
Det er vigtigt at skabe og værne om biodiversiteten i din have. Det er godt for de mange forskellige arter, men også for balancen og kredsløbet i din have.

Biodiversitet er godt for havens kredsløb

En sund have er en have i balance. Og hvad betyder det så egentligt, at en have er i balance? Det betyder, at der er et naturligt kredsløb, hvor biodiversiteten (mangfoldigheden af liv) trives.

Du bryder dig måske ikke om bladlus - det gør de færreste af os. Men bladlusene udgør føde for fx svirrefluer og svirrefluerne er vigtige for havens bestøvning, ligesom bierne. Det er bestøvningen, der fx giver æbler på æbletræerne - som du spiser og nyder godt af i sidste ende. Selvom bladlus ikke er populære blandt haveejere, er de derfor stadig en vigtig del af havens kredsløb.

Betyder det så, at biodiversitet giver flere bladlus? Ja og nej. For selvom et øget fokus på biodiversitet i haven måske skaber gode forhold for bladlus, så skaber det også gode forhold for bladlusens mange naturlige fjender, såsom svirrefluer, mariehøns, guldøjer og forskellige fugle. Bladlusene vil derfor - helt naturligt - blive holdt nede, når du skaber mere biodiversitet i haven.

skab mere biodiversitet i haven

Sådan skaber du mere biodiversitet i haven

Vil du gerne have en have i balance, er det en god idé at skabe og værne om biodiversiteten i din have.

Her kan du finde inspiration til tiltag, du kan gøre dig for at skabe mere biodiversitet i haven:

Hvad betyder biodiversitet?

Biodiversiteten er mangfoldigheden af liv, som findes i naturen. Få svar på, hvad er biodiversitet og hvad betyder biodiversitet.

Bliv klogere på biodiversitet.

Udnyt og genbrug ressourcerne i din have

Det giver god mening at opsamle regnvand og lave sin egen kompost, som derefter kan bruges i haven - og så er begge tiltag oven i købet rimelig nemme at gå i gang med.

Sådan laver du din egen kompost.

Sådan opsamler du regnvand i din have.

7 tips til en mere bæredygtig have

Går du rundt med gode intentioner om en mere bæredygtig hverdag? Så er haven et godt sted at sætte ind, hvis du ligesom os tror på, at vejen til et lykkeligere liv går gennem haven.

Få inspiration til bæredygtige tiltag i din have.

Bekæmp skadedyr med nyttedyr

Du kan bruge nematoder til naturligt at bekæmpe skadedyr i din græsplæne, blomsterbed, drivhus og køkkenhave.

Bekæmp skadedyr med nematoder.

Har du problemer med bladlus, kan du alliere dig med dens naturlige fjende: Ørentvisten. Sæt en eller flere ørentvist-krukker op og reducér mængden af bladlus i din have.

DIY: Sådan laver du en ørentvist-krukke.

Indret en dyrevenlig have

Fugle og insekter bringer liv til haven og er med til at holde den i balance. Med få tiltag kan du i løbet af kort tid indrette en mere dyrevenlig have.

Sådan får du flere fugle i haven.

Sådan får du flere insekter i haven.